Projektbeskrivelsen

Byens Blå Torv er beskrevet i vores projektbeskrivelse som kan downloades her.

Projektbeskrivelsen gennemgår dele af havnens historie, den nuværende brug og visionen for fremtidens brug af havnen, det vi kalder Byens Blå Torv.

Projektbeskrivelse

Foreninger og brugere af Byens Blå Torv

Bådelauget

Bådelauget omfatter sejlbådeentutiaster, motorbåde, fiskere og mange flere, som benytter havnen i Knebelbro som deres hjemhavn.

“Som bådejer, genbo til havnen og medlem af og formand for bådelauget er jeg på havnen næsten hver dag. Jeg glædes dagligt, når jeg ser de mange unge mennesker, som har deres daglige gang hos spejderne, surferne eller kajakroerne. Disse unge mennesker har et aktivt fritidsliv under åben himmel og jeg ser det som en vigtig opgave at give dem bedre forhold på havnen. Jeg ville selv få meget ud af bedre bade/svømme faciliter, da jeg både dyrker, surfing, undervandsjagt og vandski og er også sikker på at mange andre ville få lyst til dette, med nye faciliter.

Et nyt grønt område på havnen, som vi ikke har i dag, ville være til stor glæde vor hele min familie.
Bedre forhold vil måske også kunne lokke flere til havnen, såvel lokale unge som potentielle tilflyttere. Af egen erfaring ved jeg, at specielt unge mennesker har en del skulle have sagt, når en familie flytter fra byen til landet. En spændende havn, som kalder på de unge vil være et aktiv for tilflyttere og specielt de unge mennesker i familierne.

Vi har som havn også brug for at få antallet af gæstesejlere til at stige. Manglende gæstesejlere er et stort problem for de fleste danske havne, da antallet på landsplan siden 2008 er gået 19% tilbage. En nye havnestue, hvor de besøgende kan snakke med de lokale og med hinanden og bedre bade faciliteter, vil kunne få besøgstallet til at stige igen.

Nye fleksible anlægsbroer vil også kunne trække nye sejlere til området, da vi ville kunne udnytte havnen mere optimalt med ca 10-15% flere pladser. Pt. har vi venteliste på pladser.”


Formand for bådelauget og genbo til havnen.
Hans Henrik Lunddal Hansen

Havaktivitetsklubben

Havaktivitetsklubben omfatter kajakroere og surfere, der spilles kajakpolo og dyrkes havsvøming og SUP fra havnen i Knebelbro.

“Fra maj til efterår bruger vi kajakkerne fra klubben til ture i vigen. Jeg er træner for ungdomshold hvor 6-8 unge lærer teknik, spiller kajakpolo med flydende hulahopringe som mål. På stille dage bruger vi også klubbens SUP-boards.

I vinterperioden bruger vi Hornslet Svømmehal som tryg og varm start på sæsonen. Når vi begynder i maj i havet er det ofte med blå læber og tænder der klaprer efter træning af redninger eller efter forårets frironingsprøve. Vi har stranden at starte fra, og når der er lavvande skal man gå langt med kajakkerne
før de får vand under kølen. Som kajakroer og instruktør ser jeg frem til at kunne tage et varmt bad eller gå i sauna efter en dag, hvor man har øvet redninger og rul. Det vil være med til at give en længere sæson i begge ender af sommeren, samt styrke sammenholdet og samværet i klubben. Når vi bliver længere på havnen lærer vi også bedre surf og andre folk at kende.

Kajakpolo i en afgrænset bane og med de rigtige flydende mål giver et mere korrekt sportslignede spil fremfor leg og kan muligvis også tiltrække voksne til sporten.
Flere isætningsmuligheder giver bedre oplevelser for kajakfolk i alle aldre og især for nybegyndere og fuldt pakkede kajakker.


Thomas Konggaard, Kajakinstruktør

Knebel Vig er et af de bedste steder at windsurfe i Danmark. Windsurfere vil gerne have god vind. Når det blæser fra øst, ”løber” vinden ned af bjergene. Hvis det har været en varm og skyfri dag, kan det være helt stille i Ebeltoft, mens det blæser godt i Knebel. Beliggenheden tæt på Jylland giver ekstra sug på vinden. I nordvest fungerer vigen som en tragt, der presser vinden sammen, så styrken øges.

Da vi surfede ved Knebel Vig, blev vi taget godt imod af kajakklubben, som tilbød os at dele lokaler med dem. Et par kajakroerne tilbød os endda hjælp med at bygge opbevaringshylder til udstyret. Senere var kajaksejlerne med til spisning ved et af vores arrangementer. Men ved at have et fast sted at mødes, sker der noget andet. Fællesskabet og venskaberne bliver styrket. Desuden bliver sporten mere tilgængelig for unge mennesker uden bil og penge til surfgrej.

Indenfor windsurf-miljøet handler det ofte om at køre efter vinden. Men det har givet os noget andet end vind at være en del af bådelauget. Vi bliver inspireret af de andre brugere. På et tidspunkt blev vi tilbudt en bålpandekage af søspejderne. Det var hyggeligt at sidde der, efter vi havde været på vandet. Nu spiser surferne sammen hver tirsdag efter klubaften.

Dette projekt kan gøre det bedre at være surfer, fordi vi får bedre og mere sikker adgang til vigen. Det vil være et bedre sted at tage familien med hen og møde de andre mennesker, der også nyder at komme ud på havet. Desuden er det en drøm, at kunne vaske lugten af våddragt af, efter en tur på vigen. Men det vigtigste er nok, at projektet er formet ud af en tro på, at vi sammen kan udvikle og bidrage til et aktivt udeliv for alle.


Niels Holm Pedersen, Tidligere formand og stifter af den tidligere surfklub

 Vinterbaderne

”Som vinterbader og som helt almindelig bader om sommeren ser jeg frem til at kunne bade på dybt vand, hvor der med etablering af en ny badebro kan blive mulighed for at foretage udspring.
Som en, der som jeg selv er vokset op ved et badested med muligheder for både at kunne lege-svømme på lavt vand og at kunne øve udspring på det dybe, ser jeg en stor fordel og ide for børn og unge mennesker i, at der bliver etableret gode badebro-forhold.
Dejligt med et fælleshus i nærheden af saunavognen, hvor vi som vinterbadere kan gå hen og drikke en kop kaffe sammen efter en tur i det kolde vand. Og om sommeren vil det være oplagt at kunne træffe nye mennesker i og omkring en havnestue.
Med en sauna i huset, som kører sideløbende med en mobil sauna, og hvor alle foreninger/offentligheden får adgang, kan nogle måske få lyst til på længere sigt at
melde sig ind i vinterbadeklubben”.


Christa Egense, vinterbader

 Søspejderne


Havnen i Knebelbro danner rammen om det frivillige spejderarbejde for 50-60 børn i alderen 8-16 år og deres ledere.
I sommerhalvåret er adgangen til Knebelvig omdrejningspunktet for vores arbejde, hvor børnene i de yngste grene lærer fortrolighed med vandet – primært i kanoer og senere optimistjoller. Efterhånden som spejderne oplærer fortrolighed med vandet, og de fornødne sejltekniske kvalifikationer, bliver havnen stedet, hvorfra spejdernes togter rundt i landet tager sit udgangspunkt.
På havnen anvender vi havnens forskellige faciliteter til klargøring af materiel, men også til teoretiske og praktiske øvelser – og til leg, bål og en lang række aktiviteter omkring foreningshusene og på havnens åbne områder.
I vinterhalvåret, hvor sejladsen må indstilles, flyttes vores brug af havnen til området omkring brohuset og foreningshusene, hvor bålpladsen og de grønne områder omkring brohuset skaber rammerne for de udendørs aktiviteter, mens vores aktiviteter primært holdes i vores egne lokaler i brohusets sydlige ende. Spejderaktiviteterne fortsætter som udgangspunkt året rundt, hvor vi bl.a. i december afholder juletræssalg på havnen.


Rasmus Eriksen, Formand for søspejderne

 Skole og Institutioner


Molsskolen ligger i gåafstand til Nationalparken og Mols Bjerge og i gåafstand til Knebelbro. Det samme er gældende for de to børnehaver (Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols Bjerge), der har fællesledelse med Molsskolen. Det giver unikke muligheder for at børn og personale på Molsskolen, kan bruge de muligheder, som naturen tilbyder for oplevelser og undervisning.

Molsskolen bruger allerede i dag Knebelbro som base for vandaktiviteter med skolens elever. Med omklædningsfaciliteter og bølgebryder, vil skolen kunne bruge området syd-vest for nuværende klubhus næsten hele året. Til vandaktiviteter, til skolens friluftshold (elever fra udskolingen). Skolen samarbejder med Syddjurs Ungdomsskole og benytter udstyr og personale fra Syddjurs Ungdomsskole. Det samarbejde kan yderligere udbygges med omklædningsfaciliteter ved havnen.
De to børnehaver på Mols har begge gode muligheder for at komme til Knebelbro og benytte faciliteterne der. Det benytter særligt Børnehuset Mols sig af. Med bedre faciliteter ved havnen, vil børnehaverne kunne udvide deres sæson for, hvornår de tager til havnen og tilbringer dagen der sammen med børnene fra børnehaven.

Molsskolen er afhængig af, at vi kan dele udstyr og faciliteter med søspejderne, havaktivitetsklubben og bådelauget i Knebelbro. Samarbejdet omkring området på havnen er skolen allerede en del af. Molsskolens elever har været med søspejderne på havet, vores elever benytter havaktivitetsklubben udstyr og faciliteter, ligesom vi bruger Syddjurs Ungdomsskoles udstyr og materiel. De unikke muligheder, som området ved Knebelbro giver for vandtilvænning og aktiviteter for store og små elever på Molsskolen, kan udvides med visionerne for Knebelbro.

Omklædningsfaciliteter vil give elever mulighed for at tage bad efter aktiviteter på vandet og i vandet. ved området syd-vest for havnen, vil der være mulighed for vandtilvænning og måske egentlig svømmeundervisning for skolens elever. Dette er dog betinget af, at vi kan efterkomme de særlige sikkerhedsforanstaltninger der gælder, hvis vi skal svømme med eleverne eller undervise dem i kajak, SUP etc.


Jeg håber at området ved Knebelbro bliver et sted, med et rart og inspirerende væremiljø for børn og unge. Således at området inviterer til sociale aktiviteter også udenfor undervisningen.
Jeg glæder mig helt vildt til at udvide skolens rammer med flere vandaktiviteter og oplevelser i vandkanten for store og små børn på Mols.


Claus Peter Olesen, distriktsleder Molsskolen og børnehaverne på Mols

Facilitetsforeningen bag Byens Blå Torv

Den lokale opbakning til projektet Byens Blå Torv er kæmpestor. Projektet “Byens Blå Torv” ledes af en facilitetsforening som er stiftet af de lokale foreninger der er tilknyttet havnen. Medlemmerne af facilitetsforeningen er derfor: Knebelvig Bådelaug, Mols Vinterbadere, I.F. Mols, 1. Mols Sø og Molsskolen.

LINK TIL VEDTÆGTER KOMMER HER

Folkene som aktivt udvikler projektet kører et tæt samarbejde med kommunale medarbejdere, der giver os en uvurderlig sparring, ligesom gruppen har fået professionel ekstern sparring og rådgivning fra en konsulent fra LOA. Der arbejdes aktivt med projekteringsfasen og gruppen er fokuserer på dette består bla. af en lokal arkitekt og 2 lokale entreprenører, der frivilligt samarbejder med facilitetsforeningen.

I bestyrelsen for facilitetsforeningen sidder:

Louise Juul – Formand for facilitetsforeningen. Louise er vinterbader, medlem af bådelauget og medlem af havaktivitetsafdelingen under IF Mols.

Rasmus Eriksen – Næstformand i facilitetsforeningen. Rasmus er formand for den lokale søspejdegruppe 1. Mols Sø som holder til på havnen i Knebelbro.

Hans-Henrik Lunddal Hansen er formand for bådelauget og han er medlem af havaktivitetsklubben.

Bent Haulrik sidder i bestyrelsen i bådelauget, han er vinterbader og kasserer i bådelauget. 

Christa Egense er formand for vinterbaderne, hun er medlem af bådelauget og havaktivitetsafdelingen. 

Claus Peter Olesen er distriktsleder for Molsskolen og børnehaven på Mols.

Jakob Norup sidder i bestyrelsen en bådelauget.

Kenneth Jeppesen er medlem af bådelauget.

Thomas Sørensen er medlem af bådelauget.

Fundraising og støtte til projektet

Der er produceret en støtteplakat som kan købes gennem hjemmesiden her. Støtten går til at udvikle projektet videre til den endelige form.

Ud over dette bliver der søgt støtte fra en række fonde i løbet af 2022/23 frem mod en fuldfinansiering af projektet. Støttetilsagn publiceres under nyheder.

Virksomheder kan desuden købe sponsorater og på den måde støtte Byens Blå Torv.

Salget af plakaterne går gennem søspejderne 1. mols sø.

De kan kontaktes på formand@molsspejderne.dk

Adressse: 1. Mols Sø, Holmbjergvej 52, 8420 Knebel

Sponsorer og støttetilsagn

Erhvervssponsorer til projektet vil blive præsenteret her.