Med havet og havnen som omdrejningspunkt vil ”Byens Blå Torv” blive stedet, hvor børn, unge og voksne mødes hele året for at bruge havet og havnen aktivt og dyrker det sociale liv.

Byens Blå Torv

I 2017 startede det lokale initiativ og ideen om “Byens Blå Torv”, der bygger på Knebelbro jolle- og bådehavn, som et aktivt samlingspunkt for det lokale bådelaug og en lang række foreninger med tilknytning til havnen. Den lille jolle- og bådehavn i bunden af Knebevig, ligger helt unikt i det blå landskab og er ikke blot et fantastisk sted for de stedkendte, men også et aktiv og et potentiale for hele området. Ved at inddrage repræsentanter for bådelauget og havnens mange foreninger i samspil med den lokale skole, institutioner og lokale borgere, er det ønsket at udvikle Knebelbro Havn til et aktivt samlingspunkt og mødested for hele området. Et sted man ønsker at besøge, et sted man kan mødes i forening og interessefællesskaber og et sted man kan søge nye interesser og nye bekendtskaber. Et sted, med en unik historie der knytter Knebelbro tæt til områdets unikke blå landskab og dets muligheder. Et sted, der bliver “Byens BlåTorv”

“Vores drøm er at Havnestuen bliver et sted hvor mennesker kan mødes på tværs. På tværs af alder, på tværs af interesser f.eks. surfer, jollesejler, kølbådsejler, fisker, motorbådsejler, cyklist, skoleelev, pensionist uden anden grund end lyst til at kigge ud over vandet osv. osv.


Vi drømmer om et uofficielt mødested til gensidig inspiration om fritidsinteresser og hvor Kloge Åge kan formidle sin viden om mangt og meget.
Vi drømmer om et sted hvor vi kan mødes på tværs af sociale forskelligheder, hvor tilflyttere kan møde Molboerne og hvor gæstesejlere er velkomne til at komme og få varmen, evt. tørre tøjet og få mulighed for at lave sig en kande kaffe.
Vi drømmer om et sted hvor cyklisten på tur kan hvile sine trætte ben.
Vi drømmer om et sted hvor børn og voksne i alle aldre kan være sammen på den fede måde.”

Jon og Fritz – medlemmer af bådelauget

Søspejderne

Vinterbaderne

Bådelauget

I.F. Mols

Molsskolen