Byens Blå Torv er i havn!

– Nærmest som en rus. Sådan beskriver en glad formand i Facilitetsforeningen, Louise Juul følelsen, da Nordea-fonden i denne uge tildelte 2.685.000 kr. til havneprojektet Byens Blå Torv i Knebelbro.

Med 2,7 mio. kr. er havneprojektet i Knebelbro nået helt i havn med den samlede finansiering på 13,5 mio. kr. som hele anlægsprojektet er budgetteret til. Bidraget fra Nordea-fonden omfatter desuden 400.000 kr. til vandaktiviteter.

– Arbejdet med at omdanne havnen i Knebelbro til et rekreativt og moderne mødested, kan nu sættes i gang. Vi er vanvittig taknemmelige for Nordea-fondens bidrag. Det bliver simpelthen så fantastisk, fortæller Louise Juul.

Nordea-fonden støtter projekter, der motiverer til et aktivt natur- og friluftsliv, og fondens bidrag er en afgørende brik for havneprojektets tilblivelse.

Så efter otte års intenst arbejde, med planlægning, fællesmøder, budgettering, tilpasning, strategi og fundraising, kan Byens Blå Torv nu realiseres.

Projektet vil skabe nye rekreative muligheder på havnen – ikke blot for lokalområdet på Mols og Helgenæs, men for borgere i hele Syddjurs.
Tovholder i Byens Blå Torv er Facilitetsforeningen, som er stiftet af lokale foreninger på Knebelbro Havn.

– Vi har nu et stærkt og værdigt projekt, som vores mange bidragsydere, Syddjurs Kommune og ikke mindst os selv kan være stolte af og have tillid til, siger Louise Juul.

Syddjurs Kommune glæder sig også over millionbidraget fra Nordea-fonden.
Heine Skovbak Iversen, formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, siger:
“Det er meget glædeligt, at projektet får et skulderklap og anerkendelse i form af økonomisk støtte. Nu kan det hele realiseres og visionerne blive til virkelighed. I Syddjurs er vi stolte af vores mange engagerede borgere, frivillige og foreninger, som skaber liv og aktivitet i lokalområderne og sammen kan vi noget helt særligt. Hav, kyst, vand og rekreative aktiviteter ved vores strande kombineret med Syddjurs’ unikke natur er ren win-win. Jeg og det øvrige udvalg glæder mig til at følge projektet videre”.

Syddjurs Kommune har allerede bidraget med 4,0 mio. kr. til projektet.

En anden væsentlig fornyelse på Knebelbro Havn er helt nye rammer for undervisning af skolebørn – fx svømmeundervisning og naturfag.

Molsskolen i Knebel er allerede klar til at rykke undervisning til havnens nye faciliteter:
– Vi får nu mulighed for at sætte endnu mere gang i udeskole for Molsskolens elever. Det er en kæmpe gevinst. Jeg er vildt glad og glæder mig til nye spændende aktiviteter for børn på Mols og Helgenæs, siger distriktsleder på Molsskolen, Claus Peter Olesen.

Facilitetsforeningen retter en stor tak til alle projektets bidragsydere og ser nu frem til 2024. Året hvor visionen om Byens Blå Torv bliver til virkelighed på Knebelbro Havn.

For kommentarer eller yderligere information, kontakt Facilitetsforeningens formand Louise Juul på telefon 40763746 eller e-mail mail@louise-juul.dk.

FAKTA:

Knebelbro Havn får et nyt havneområde med nye muligheder for aktiviteter, undervisning, læring og sport på og i vandet og ved kysten.
Havneområdet gøres grønnere og her bliver plads til sejlads, gæstesejlere, badeture, vinterbadning, dykning, fiskeri, spejderaktivitet, vandsport, kajak og paddleboard.

Målgruppen er brugere og borgere i lokalområdet samt det lokale foreningsliv – men giver også gode faciliteter for de mange gæster, som besøger havnen i sommerhalvåret.

Facilitetsforeningen bag Byens Blå Torv er stiftet af lokale foreninger på Knebelbro Havn:
Det er Knebelvig Bådelaug, Mols Vinterbadere, I.F. Mols, Søspejderne 1. Mols Sø samt Molsskolen.

Blandt projektets bidragsydere er Syddjurs kommune, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden, Tved Sparekassefond, Knebelvig Bådelaug, LAG Østjylland, Friluftsrådet, NRGI Værdipulje samt Realdania-kampagnen Underværker.