Bådelauget stemmer projektet videre på generalforsamling

I maj måned blev det endelige forprojekt præsenteret for bådelaugets medlemmer på en ekstraordinær
generalforsamling.

Mødet blev afsluttet med en flot afstemning, hvor 73% stemte ja til at gå videre med realiseringen af projektet.