Status på fondssøgning

Så er vi kommet på den anden side at sommeren og der er spændende nyt i vort restaurerings- og moderniseringsprojekt af Knebelbro Havn til glæde og gavn for alle havnens foreninger og brugere. Vi har i den forgangne uge modtaget tilsagn fra Friluftsrådet på knap kr. 1 mio. De sidste godt kr. 2 mio har vi til lige været i dialog med nogle af landets største fonde, hvoraf én har opfordret os til at søge den sidste støtte hos dem. Endeligt tilsagn herom, vil vi få besked om i december. Vi er alle i bestyrelsen meget begejstret over, at det hårde arbejde med fondssøgninger er ved at være på plads, så vi med stor sandsynlighed kan komme i gang med projektet i 2024. Projektet omfatter renovering af bådebroer, badefaciliteter, udvidelse af opbevaringsfaciliteter, bedre og flere omklædningsmuligheder, panoramasauna, forskønnelse af belægning samt grønne rekreative områder. Alle havnens foreninger vil blive inddraget i projekteringsfasen for at tilsikre at alle i så vid udstrækning som muligt får deres ønsker opfyldt.