LAG støtter Byens Blå Torv med 800.000 kr.

LAG logo

Der er givet tilsagn om støtte til Byens Blå Torv fra LAG (Lokale Aktionsgrupper) som støtter lokale udviklings og innovationsprojekter.

LAG støtte Byens Blå Torv med fantastiske 800.000 kr!

Tusind tak for det!