Bådelauget støtter Byens Blå Torv

Knebelvig Bådelaug har på generalforsamlingen besluttet at støtte byens blå torv med 1 million kr.

Støtten er øremærket til nye flydebroer i havnebassinet som vil være med til at løfte hele indtrykket af havnene, modernisere havnebassinet og give bedre adgang for bådeejere og gæstesejlere som kommer til havnen.